Chính Sách Bảo Mật

Dưới đây là chính sách bảo mật cho dịch vụ đặt tiệc tại nhà Naifood. Khách hàng hãy đọc kỹ để nắm bất thông tin, để đảm bảo quyền lợi cho mình khi đăng nhập vào website của Naifood

  1. Thu thập thông tin cá nhân: Naifood thu thập thông tin cá nhân của khách hàng như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà, và thông tin thanh toán. Naifood sử dụng thông tin này để đáp ứng yêu cầu đặt tiệc của khách hàng và liên lạc với khách hàng liên quan đến đơn đặt hàng.
  2. Bảo mật thông tin cá nhân: Naifood cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Naifood sử dụng các biện pháp an ninh kỹ thuật số và vật lý để bảo vệ thông tin của khách hàng khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin.
  3. Sử dụng thông tin cá nhân: Naifood sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để đáp ứng yêu cầu đặt tiệc của khách hàng, giải quyết các vấn đề kỹ thuật, liên lạc với khách hàng liên quan đến đơn đặt hàng và cải thiện trải nghiệm của khách hàng trên trang web của Naifood. Naifood không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc bắt buộc pháp luật.
  4. Sử dụng cookie và công nghệ tương tự: Naifood sử dụng cookie và công nghệ tương tự để thu thập thông tin về các hoạt động trên trang web của Naifood. Naifood sử dụng thông tin này để cải thiện trang web của Naifood và tăng tính cá nhân hóa cho khách hàng. Naifood cam kết không sử dụng cookie và công nghệ tương tự để thu thập thông tin cá nhân của khách hàng.
  5. Quyền của khách hàng: Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Khách hàng cũng có quyền yêu cầu Naifood ngừng sử dụng thông tin của họ cho các mục đích tiếp thị. Naifood sẽ đáp ứng các yêu cầu này của khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể.
  6. Chính sách bảo mật của bên thứ ba: Naifood cam kết chỉ sử dụng dịch vụ của các bên thứ ba đáng tin cậy và tuân thủ các quy định bảo mật liên quan.
  7. Trên đây là chính sách bảo mật chi tiết và đầy đủ nhất cho dịch vụ đặt tiệc tại nhà của Naifood. Naifood cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ các quy định bảo mật liên quan để đảm bảo rằng khách hàng có trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của Naifood.
  8. Thông tin liên lạc: Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật của Naifood, khách hàng có thể liên hệ với Naifood qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của Naifood.
  9. Cập nhật chính sách bảo mật: Naifood có thể cập nhật chính sách bảo mật của mình để phản ánh các thay đổi trong pháp luật hoặc các thực tiễn tốt nhất trong ngành. Naifood khuyến khích khách hàng kiểm tra lại chính sách bảo mật của Naifood thường xuyên để được cập nhật về các thay đổi.

Trên đây là chính sách bảo mật chi tiết và đầy đủ nhất cho dịch vụ đặt tiệc tại nhà của Naifood. Naifood cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ các quy định bảo mật liên quan để đảm bảo rằng khách hàng có trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của Naifood.